Zobacz 4 miliardy niezwykłych efektów!

Wydajemy na rozwój najlepiej w Polsce

Właśnie tak wykorzystujemy Fundusze Europejskie

Od 2007 roku każdego dnia rozwijamy naszą Małą Ojczyznę. Wspólnie budujemy drogi, tworzymy miejsca pracy, dbamy o zdrowie mieszkańców, wznosimy szkolnictwo na wyższy poziom, skutecznie wspieramy przedsiębiorców i łączymy biznes z edukacją.

187

PLACÓW ZABAW

507 km

NOWYCH/WYREMONTOWANYCH DRÓG

188 km

NOWYCH/WYREMONTOWANYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

226

SKANALIZOWANYCH MIEJSCOWOŚCI

1684 km

NOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

93

NOWE AUTOBUSY

92

FIRMY WSPARTE BEZZWROTNĄ DOTACJĄ

420

WSPARTYCH SZKÓŁ

214

WSPARTYCH PRZEDSZKOLI

9660

DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH

Codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Dla Opolskiego. Dla Ciebie. Dla Twoich Bliskich!

Zyskujesz lepszą opiekę zdrowotną!

Skorzystasz z opieki lekarzy wykształconych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym!

Korzystasz z usług Zawodowców

Wspieramy szkolnictwo zawodowe i pomagamy absolwentom wejść na rynek pracy!

Jeździsz nowymi drogami

Szybciej i bezpieczniej dojeżdżasz do pracy, szkół oraz placówek służby zdrowia!

Podróżujesz szybkimi pociągami

Podróżujesz po regionalnych trasach szybkimi i wygodnymi pociągami Impuls!

Korzystasz z usług lokalnych firm

Wspieramy rozwój lokalnych firm, dlatego możesz korzystać z coraz lepszych usług!

Pomogliśmy obniżyć bezrobocie

Pomagamy tworzyć miejsca pracy i pomogliśmy obniżyć bezrobocie do zaledwie 6%!

„To nasz wspólny sukces”

Jestem dumny, że fundusze europejskie każdego dnia zmieniają nasze życie na lepsze. Wielki rozwój województwa opolskiego to nasz wspólny sukces, który wyrażają konkretne efekty!

Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego

Aż 215 mln zł na ochronę zdrowia

Zyskujesz lepszą opiekę! Dzięki pieniądzom europejskim i samorządowym korzystasz z lepszych szpitali i skuteczniejszej opieki. Tym samym zyskujesz lepszą opiekę dla siebie i swoich bliskich! Zobacz, co osiągnęliśmy:

 • Zmodernizowaliśmy szpitale wojewódzkie i powiatowe
 • Zakupiliśmy nowoczesny sprzęt diagnostyczny
 • Wybudowaliśmy bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi
 • Wsparliśmy powstanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 • Wsparliśmy powstanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim

Aż 3 mld zł na infrastrukturę

Zyskujesz bezpieczeństwo i komfort podróżowania! Dzięki pieniądzom unijnym i samorządowym korzystasz z lepszych dróg, jeździsz szybkimi i komfortowymi pociągami. Tym samym zyskujesz coraz większy komfort podróżowania po regionie! Zobacz, co osiągnęliśmy:

 • Przebudowaliśmy bądź wyremontowaliśmy ponad 506 kilometrów dróg w województwie
 • Kupiliśmy 7 najnowocześniejszych pociągów elektrycznych Impuls, które wożą pasażerów Przewozów Regionalnych w naszym województwie (ponadto w ramach RPO WO 2007-2013 zakupiono 5 szynobusów, a z danych przekazanych przez DIG wynika, że ze środków UE oraz budżetu zakupiono 14 składów/szynobusów)
 • Wybudowaliśmy 188 kilometrów ścieżek rowerowych dla wszystkich, którzy kochają jazdę rowerem
 • Kupiliśmy 93 nowe, ekologiczne autobusy, które wożą dziś pasażerów
 • Wsparliśmy modernizację linii kolejowej Opole –Nysa, dzięki czemu podróż pociągiem skróci się do 55 minut

Aż 477 mln zł na edukację

Zyskujesz lepsze warunki uczenia się i zdobywania nowych kompetencji! Dzięki pieniądzom europejskim i samorządowym korzystasz z lepiej wyposażonych pracowni w szkołach i na uczelniach, masz szansę na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Tym samym zyskujesz lepszy start w dorosłe, zawodowe życie! Zobacz, co osiągnęliśmy:

 • Stworzyliśmy lepsze warunki praktycznej nauki zawodu 12 000 uczniom szkół zawodowych w regionie
 • Wsparliśmy zakup nowoczesnego wyposażenia 420 szkół
 • Umożliwiliśmy 9 660 uczniom udział w dodatkowych zajęciach, rozwijających ich umiejętności i talenty
 • Dbając o edukację najmłodszych, wsparliśmy 214 przedszkoli
 • Stworzyliśmy program stypendialny dla kilkuset najlepszych uczniów, umożliwiając im zainwestowanie w dalsze kształcenie

Aż 1,1 mld zł na przedsiębiorczość

Zyskujesz możliwość rozwoju swojego biznesu! Dzięki pieniądzom europejskim i samorządowym Twoja firma może się rozwijać, a Ty możesz inwestować w jej wyposażenie i w pracowników. Tym samym możesz osiągać większe zyski! Zobacz, co osiągnęliśmy:

 • Udzieliliśmy dotacji 952 firmom w całym regionie, by mogły zainwestować w swój rozwój
 • Pomogliśmy w stworzeniu kilku tysięcy nowych miejsc pracy w opolskich firmach
 • Rozwinęliśmy atrakcyjny dla biznesu system niskooprocentowanych pożyczek, by przedsiębiorcy mogli rozwijać swój biznes
 • Wsparliśmy osoby bezrobotne, by mogły wejść na rynek, stworzyć i rozwinąć własne firmy
 • Pomogliśmy w promocji opolskiej gospodarki, umożliwiając zainteresowanym przedsiębiorcom system wsparcia udziału w targach branżowych czy giełdach kooperacyjnych

Wizja z misją

Naszą misją jest rozwój województwa opolskiego i korzyści mieszkańców naszej małej ojczyzny. Właśnie dlatego najskuteczniej w Polsce wykorzystujemy fundusze europejskie i samorządowe!

Misja z wizją

Naszą wizję wyznacza przyszłość, którą planujemy z zaangażowaniem i troską. Właśnie dlatego każdego dnia analizujemy potrzeby mieszkańców oraz realizujemy ambitne projekty.

Odkryj sukcesy opolskich przedsiębiorców

Zobacz, jak fundusze europejskie zmieniły się w efekty klasy biznes!

42 mln

Zakup pojazdów szynowych

Beneficjent: Województwo Opolskie;

Wartość projektu: 42 029 000.00 zł (ponad 42 mln zł);

Kwota dofinansowania: 31 214 938.30 (ponad 31 mln zł);

Termin realizacji: od 15-06-2008 do 11-11-2009.

W wyniku realizacji projektu Województwo Opolskie pozyskało 5 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym do obsługi niezelektryfikowanych linii kolejowych na terenie Województwa Opolskiego. Pojazdy te spełniają europejskie normy techniczne i ekologiczne. W wyniku realizowania regionalnych przewozów kolejowych zwiększył się komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Projekt wpłynął na poprawę dostępu społeczności wiejskiej do obszarów miejskich. Parametry techniczne pojazdów (systemy drzwi odskokowo-przesuwne, obniżone poziomy wejść, rampy wjazdowe, systemy mocowań), umożliwiają i korzystnie wpływają na warunki podróżowania osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nastąpił wzrost potencjalnej liczby miejsc w komunikacji publicznej w wyniku realizacji projektu o 1300 miejsc. Projekt stanowił kontynuację działań Województwa Opolskiego związanych z wprowadzeniem nowoczesnego taboru kolejowego do świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

4 mln +

Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Beneficjent: Województwo Opolskie

Wartość projektu: 3 933 095,00 zł (prawie 4 mln zł);

Kwota dofinansowania: 3 343 130,75 zł (ponad 3,3 mln zł);

Termin realizacji: od 01-09-2015 do 31-12-2018.

Projekt obejmuje trzy podstawowe grupy działań stanowiącym w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. Projekt realizowany jest z dwoma partnerami: Gminą Prószków oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Zadania polegają na wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu. Celem działań edukacyjno- informacyjnych jest uświadomienie mieszkańcom obszarów miejskich i miejsko-wiejskich potrzeby ochrony zagrożonych gatunków jako istotnego elementu biosystemu. Organizowane są szkolenia o tematyce proekologicznej, warsztaty, dzięki którym lokalni liderzy uzyskają informację o występujących na terenie województwa rodzimych gatunkach drzew i krzewów, konkursów o tematyce związanej z rozpoznaniem i ochroną bioróżnorodności Opolszczyzny oraz zagranicznych warsztatów. W ramach części edukacyjnej prowadzona jest także ochrona i zachowanie rodzimych gatunków poprzez wykonanie pokazowych nasadzeń na terenie województwa opolskiego. W ramach części inwestycyjnej wykonano remont ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż wschodniej części Stawu Nowokuźnickiego- rezerwatu przyrody o powierzchni 28,91 ha, który położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie". Na terenie tego rezerwatu znajduje się stanowisko kotewki orzecha wodnego. Utworzone tam zostały stanowiska do obserwacji zagrożonego gatunku kotewki orzecha wodnego oraz występujących tam gatunków ptactwa wodno- błotnego.

118 mln +

Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy

Beneficjent: Województwo Opolskie

Wartość projektu: 118 497 644,47  (ponad 118 mln zł);

Kwota dofinansowania UE: 100 722 997,79 zł (ponad 100 mln zł);

Termin realizacji: od 30-11-2015 do  30.11.2017.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 454. Obwodnica zapewnia dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego. Realizacja inwestycji odciąża tereny zabudowane od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego, w znacznym stopniu wpływa na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, rozładowanie zatorów w ruchu drogowym, poprawia płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wybudowanie obwodnicy o dł. 4,11 km,

- przebudowę DW 454 na odc. 0,57 km,

- budowę 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego,

- budowę przepustów drogowych w ciągu obwodnicy – 11 szt.,

- budowę ścieżek rowerowych oraz chodników,

- budowę odwodnienia,

- montaż oświetlenia,

- budowę zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje,

- prace związane z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną,

- montaż elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu,

- montaż urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory).

30 mln +

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem

Beneficjent: Program jest realizowany przez 10 beneficjentów z obszaru całego województwa.

Wartość podpisanych umów: 30 337 736,83 zł (ponad 30 mln zł);

Kwota dofinansowania: 25 787 076,26 zł (ponad 25 mln zł).

Mapa 1. Zestawienie projektów w ramach Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem w podziale na subregiony województwie opolskim

Planowane efekty:

 • 15,6 tys. kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu objętych zostanie szczególną, bezpłatną opieką, w tym:
 • 10,6 tys. kobiet zostanie objętych badaniami prenatalnymi,
 • 3,4 tys. kobiet skorzysta z mobilnej szkoły rodzenia,
 • 3,5 tys. kobiet skorzysta z mobilnej poradni laktacyjnej,
 • 2,8 tys. kobiet skorzysta z wczesnej rehabilitacji po porodzie,
 • 4,9 tys. kobiet zostanie objętych rozszerzoną opieką położnej środowiskowej,
 • 1,5 tys. kobiet skorzysta z poradnictwa specjalistycznego.
 • 16,7 tys. dzieci do 2 roku życia objętych zostanie usługami zdrowotnymi w kierunku wsparcia rozwoju psychospołecznego, w tym m.in.:
 • 8 tys. dzieci zostanie objętych szczepieniami ochronnymi przeciwko pneumokokom,
 • 8 tys. dzieci zostanie objętych pogłębioną diagnostyką rozwoju psychomotorycznego,
 • rodzicom ponad 800 dzieci zostanie udzielony instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych.
56 mln

Szpitale Opolskie gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i baza kształcenia kadry medycznej

Beneficjent: Województwo Opolskie;

Wartość projektu: 56 638 797,74 zł (ponad 56 mln zł);

Kwota dofinansowania: 26 152 344,20 zł (ponad 26 mln zł);

Termin realizacji: od 10-12-2008 do 15-08-2010

W ramach realizacji projektu, w zakresie:

 • obiektu szpitalnego przy Al. Witosa: wykonano prace związane z przebudową
  i rozbudową infrastruktury związanej ze świadczeniem usług w zakresie kardiochirurgii, neurochirurgii, diagnostyki obrazowej i chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • obiektów szpitalnych przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej: rozbudowano kompleks zabiegowo-diagnostyczny (sale operacyjne) wraz z łącznikami spinającymi je w jedną całość oraz wybudowano pawilon poradni dla przyjęć pierwszoplanowych wraz z łącznikiem i oddziałem dziennym chemioterapii, co wpłynęło na poprawę diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii,
 • obiektu szpitalnego przy ul. Wodociągowej: stworzono ośrodek wczesnej interwencji inwazyjnej w ostrych zawałach mózgu wraz z rozbudową izby przyjęć, co pozwoliło na wdrożenie nowoczesnych i skutecznych metod leczenia udarów mózgu,
 • obiektu szpitalnego przy ul. Reymonta utworzono centrum aktywnego porodu
  i rodzicielstwa oraz leczenia niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością.

Ponadto wszystkie działania sprzyjały poszerzeniu bazy edukacyjnej w obszarze ochrony zdrowia w Województwie Opolskim.

Realizacja projektu przyczyniła się także do poprawy warunków doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, w tym realizacji staży specjalizacyjnych. Dobre warunki pracy, będące efektem realizacji projektu, pozwalają zatrzymać wyszkoloną kadrę medyczną w regionie, a także wpływają na skuteczność pozyskiwania nowej kadry z innych regionów ze względu na atrakcyjność i bezpieczeństwo warunków pracy.

55 mln

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II

Beneficjent: Województwo Opolskie;

Wartość projektów: 55 474 132,22 zł (ponad 55 mln zł);

Kwota dofinansowania: 47 153 301,37 zł (ponad 47 mln zł);

Termin realizacji: od 19.11.2009 do 31-05-2012.

Partnerzy projektu:

 • 10 z 11 powiatów województwa opolskiego,
 • 52 z 71 gmin województwa opolskiego,
 • Miasto Opole

Zasięg projektu:

Projektem objętych było 111 placówek oświatowych województwa opolskiego.

Zakres projektu:

eSzkoła jest platformą współpracy środowiska szkolnego, realizującą funkcję zdalnego nauczania, umożliwiającą przeniesienie struktury organizacyjnej dowolnej szkoły na platformę elektroniczną z zachowaniem wszystkich jej obecnych funkcji uzupełnionych o następujące elementy:

 • skrzynki pocztowe,
 • fora dyskusyjne dla zarejestrowanych użytkowników portalu,
 • elektroniczny dziennik lekcyjny, który pozwala rodzicom na bieżąco śledzić postępy ich dzieci w szkole, z wykorzystaniem nowoczesnych środków informacyjnych, takich jak email i sms.
 • udostępnienie możliwości łatwej współpracy nad zadaniem grupie uczniów,
 • współdzielenie i wymiana materiałów dydaktycznych nie tylko na poziomie szkoły jak to tradycyjnie jest realizowane w obecnych szkołach, ale także na poziomie całej platformy,
 • tworzenie klas rzeczywistych i wirtualnych, prowadzonych przez obecnych nauczycieli przypisanych do danej klasy, jak i nauczycieli „tutorów” przypisanych do tworzonych dedykowanych klas np. klas dla uczniów zdolnych i zainteresowanych wąską specjalnością, jak i uczniów posiadających trudności edukacyjne prowadzonych przez specjalistów.

Placówki biorące udział w projekcie wyposażone zostały w specjalistyczne oprogramowanie, moduły i aplikacje, takie jak: wirtualna biblioteka, nadzór zasobów dydaktycznych, blok wirtualnej szkoły, doskonalenie nauczycieli (e-learning) i serwis kompetencje, umożliwiające realizację 28 usług on-line na 4 poziomach: informacji on-line, interakcji jednostronnej, dwustronnej i transakcji, z których korzystają wszyscy mieszkańcy województwa, w tym dzieci, uczniowie (w tym niepełnosprawni), rodzice i nauczyciele.

Zakupiono sprzęt komputerowy: serwery wraz z macierzami, serwer zarządzający i do monitorowania infrastruktury IT, instalacje infrastruktury sprzętowej i software’owej.

Placówki oświatowe wyposażone zostały także w sprzęt komputerowy: komputery przenośne, tablice interaktywne wraz z rzutnikami multimedialnymi, wizualizery, sieci bezprzewodowe w obrębie szkoły z zasięgiem na teren podwórka szkolnego, urządzenia wielofunkcyjne, terminale szkolne w każdej sali, w której odbywają się lekcje, karty dostępu do systemu eSzkoły oraz infomaty z nadajnikiem wi-fi.

Podążaj za efektami

Odwiedzaj, lajkuj, udostępniaj!

Odwiedzaj nasz Fanpage, obserwuj bieżące wydarzenia i dziel się newsami ze znajomymi!

Oglądaj zdjęcia projektów-efektów i obserwuj, jak zmienia się nasza Mała Ojczyzna!

Ćwierkamy o ważnych rzeczach – dołącz do nas u trzymaj rękę na pulsie Opolskiego!

Znajdziesz to pakiet przydatnych informacji dot. Funduszy Europejskich!

Pokaż swój biznes!

Prześlij nam na adres biuro.prasowe@opolskie.pl zdjęcie oraz informacje o sukcesie swojego projektu z dofinansowaniem ze środków UE!

TOP